MX for kids en Corona

Om in tijden van corona op ‘n veilige manier MX trainingen af te werken, heeft de VMBB een specifiek protocol opgesteld. Dit is goedgekeurd door de veiligheidsraad.

Op dezelfde manier wordt ook voor MX for Kids een specifiek protocol opgesteld. Alle veiligheidsmaatregelen worden dan ook in acht genomen tijdens de sessies. Als de situatie daarom vraagt, zal de kalender uiteraard aangepast worden. In dit geval zullen we iedereen die al is ingeschreven ook persoonlijk informeren.